Pozvánka

Přípravný výbor CLGA svolává na sobotu dne 7. února 2004 od 11.00 hod. ustavující konferenci CLGA do klubu Lávka v Praze 1, Smetanovo nábř. 1 u Karlova mostu.


Program přípravné konference:
  1. Zahájení a uvítání hostů
  2. Volba pracovního předsednictva
  3. Volba návrhové, mandátové a volební komise
  4. Představení stanov
  5. Dotazy a návrhy z pléna ke stanovám
  6. Kandidátka do orgánů asociace
  7. Přestávka
  8. Připomínky a návrhy z pléna ke kandidátce
  9. Volby do orgánů asociace
10. Plán činnosti na rok 2004
11. Diskuse
12. Schválení usnesení a plánu činnosti
13. Závěr

Žádáme účast všech zakládajících členek dle zakládající listiny z Lengenfeldu.

V Praze 11. ledna 2004

                                   Za přípravný výbor

Marie Stavařová              Milena Keplová              Jarmila Pavelčáková