Míč

1. Hmotnost

Hmotnost míče nesmí být větší než 1,620 unce (45,93 g).

2. Velikost

Průměr míče nesmí být menší než 1,680 palce (42,67 mm). Míč vyhovuje této podmínce, pokud svou vlastní vahou propadne kruhovým otvorem o průměru 1,680 palce (42,67 mm) nejvýše 25krát ze 100 náhodně vybraných pozic, přičemž test se provádí za teploty 23 +/- 1°C.

3. Kulová symetrie

Míč nesmí být navržen, vyroben nebo záměrně upraven tak, aby se jeho vlastnosti lišily od vlastností kulově symetrického míče.

4. Počáteční rychlost

Počáteční rychlost míče nesmí při měření na přístrojích schválených R&A překročit stanovenou mez.

5. Standard celkové vzdálenosti

Spojená vzdálenost doletu a doběhu míče nesmí při měření na přístrojích schválených R&A překročit stanovenou vzdálenost určenou podmínkami uvedenými ve "Standardu celkové vzdálenosti" pro golfové míče dle R&A.

Kontaktní informace

Erpet Golf Centrum
Strakonická 2860
150 00 Praha 5

Mobil: +420 737 287 288
E-mail: info@clga.cz